POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Serwis i aplikacja Wicar Taxi, to usługa umożliwiająca zamawianie mobilne taksówki na adresach obsługiwanych przez firmę Wicar Taxi, a także śledzenie statusu realizacji kursu. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://w.wicartaxi.pl oraz w sklepach producentów smartfonów takich jak App Store, Android Market, App World i Marketplace. Usługa świadczona jest przez Wicar Taxi Sp.z o.o. Sp.k., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kasztanowej 3a (53-125 Wrocław), NIP 8992689539, REGON 021211255.
Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Aplikacji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE

 • Aplikacja – aplikacja na smartfony dostępna bezpłatnie na stronie: m.wicartaxi.pl oraz w sklepach producentów smartfonów – jest to narzędzie, umożliwiające zamówienie usługi taxi świadczonej przez firmę Wicar Taxi Sp. z o.o. Sp.k.;

 • Kierowca – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, którego łączy z usługodawcą umowa na realizację usług taksówkarskich,

 • Usługodawca – Wicar Taxi Sp.z o.o. Sp.k., NIP 8992689539, REGON 021211255

 • Usługa – zamawianie usługi zgodnie z dostępną w Aplikacji funkcjonalnością

 • Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z TAXI – każda osoba lub podmiot świadczący komercyjne usługi przewozu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,

 • Regulamin – niniejszy Regulamin.

ZASADY FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Aplikacja jest narzędziem, umożliwiającym zamówienie taksówki zgodnie z występującą funkcjonalnością. Użytkownik może zamówić usługę o jak najszybszym czasie podjazdu lub na konkretny wskazany przez Użytkownika termin. W trakcie składania zamówienia Użytkownik może wybrać interesujące go funkcjonalności np. samochód combi.

Po złożeniu zamówienia użytkownik może na bieżąco śledzić status realizowanej usługi. W momencie gdy zlecenie zostanie podjęte przez Kierowcę w aplikacji wyświetla się mapa wskazująca bieżące położenie taksówki, która realizuje zlecenie.

Proces składania zamówienia i jego dalszej obserwacji odbywa się na ekranie smartfonu zaraz po uruchomieniu aplikacji oraz zalogowania się do systemu. Proces logowania do systemu odbywa się poprzez wskazany przez Klienta numer telefonu. Użytkownik powinien być właścicielem telefonu i mieć go w posiadaniu, ponieważ w trakcie logowania odbywa się proces uwierzytelniający z wykorzystaniem wskazanego numeru telefonu.
Zamówienie taksówki odbywa się poprzez wprowadzenie ikony ZAMAWIAM oraz uzupełnienie adresu pod którym przebywa Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest podać każdorazowo adres z którego zamawia taksówkę. Użytkownik odpowiada za poprawne wskazanie adresu, w którym przebywa. Wielokrotne pomyłki użytkownika mogą doprowadzić do zablokowania usługi dla Użytkownika. Usługodawca podejmuje usługę zgodnie z przesłanymi przez Aplikację informacjami.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przesłanych przez Użytkownika w ramach poprawiania i dodawania przed udostępnieniem ich innym Użytkownikom.

Aplikacja Wicar Taxi jest całkowicie darmowa, przy czym użytkownik ma prawo do wykorzystania prezentowanych w niej danych jedynie w celach informacyjnych i na własny użytek, tj. w szczególności nie może ich wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej (bez pisemnej zgody właścicieli Aplikacji)
Do korzystania z Aplikacji wymagana jest usługa transmisji danych, Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku tejże transmisji po stronie Użytkownika.

Usługodawca zastrzega, iż wszystkie informacje zawarte w Aplikacji objęte są prawem autorskim i podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez Użytkownika do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody właścicieli Aplikacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi, z zastrzeżeniami wskazanymi w ustępach poniższych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych i na Mapach wykorzystywanych w Aplikacji oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,

 • decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Aplikacji;

 • niewłaściwe i nie zawinione przez Wicar Taxi działanie mechanizmów Aplikacji,

 • koszty wynikające z użytkowania Aplikacji, w szczególności koszty transmisji danych,
  zawartość Mapy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Aplikacji. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności.
Usługodawca dołoży wszelkich starań, by aktualizować na bieżąco wszystkie zmiany w swojej ofercie.

Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Aplikacji, w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych na stronie m.wicartaxi.pl, przysługują Usługodawcy, za wyjątkiem oznaczeń partnerów Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem banerów promujących Aplikację oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Aplikacji określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wicar Taxi Sp. z o.o.Sp.k. informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
Zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane Użytkownika.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety. 

PŁANOŚĆ W APLIKACJI

 1. W ramach aplikacji Wicar Taxi udostępnia wybranym użytkownikom opcję płatności za kurs.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający
  dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. Dostępne formy płatności:
  - Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
  - Maestro
  - Płatności online
  - BLIK

Płatnosci online karty banner

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wicar Taxi Sp. z o.o.Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Wicar Taxi Sp. z o.o.Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Aplikacją prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie smartfonu z systemem operacyjnym dla którego jest wydana edycja Aplikacji. Smartfon powinien posiadać dostęp do Internetu.
Regulamin podlega prawu polskiemu.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

ZMIANY REGULAMINU

Wicar Taxi Sp.z o.o.Sp.k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.