Wicar Taxi został przyznany certyfikat Rzetalna Firma.

Certyfikat Rzetelna Firma