Regulamin serwisu i aplikacji Wicar Taxi

Serwis i aplikacja Wicar Taxi, to usługa umożliwiająca zamawianie mobilne taksówki na adresach obsługiwanych przez firmę Wicar Taxi, a także śledzenie statusu realizacji kursu. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://w.wicartaxi.pl oraz w sklepach producentów smartfonów takich jak App Store, Android Market, App World i Marketplace. Usługa świadczona jest przez Wicar Taxi Sp.z o.o. Sp.k., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kasztanowej 3a (53-125 Wrocław), NIP 8992689539, REGON 021211255.

Aplikacja działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Aplikacji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Czytaj więcej...