Oddział LEGNICA

Tylko u nas:

Jako jedna z niewielu firm taksówkowych INFORMUJEMY KLIENTÓW WIADOMOŚCIĄ SMS O LOKALIZACJI I CZASIE PRZYBYCIA TAKSÓWKI, co służy wygodzie Klienta i ma duży wpływ na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy taksówek.

Cennik & taryfy:

Taryfa 1
w granicach miasta w godz. 6.00 – 22.00 w dni powszednie – 2,00 zł

Taryfa 2
w granicach miasta w godz. 22.00 – 6.00 oraz w niedziele i święta – 3,00 zł

Taryfa 3
poza granicami miasta w godz. 6.00 – 22.00 w dni powszednie – 4,00 zł

Taryfa 4
poza granicami miasta w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta – 6,00 zł

 

Opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego kilometra – 8 zł
Opłata za godzinę postoju 25 zł
Nr do zamawiania taksówek w LEGNICY: 726 71 71 71