Oddział LEGNICA

Tylko u nas wszystkie nowe, hybrydowe samochody

Płatność kartą w każdej taksówce

Zamawianie mobilne poprzez stronę m.wicartaxi.pl


Jako jedna z niewielu firm taksówkowych INFORMUJEMY KLIENTÓW WIADOMOŚCIĄ SMS O LOKALIZACJI I CZASIE PRZYBYCIA TAKSÓWKI, co służy wygodzie Klienta i ma duży wpływ na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy taksówek.


Taryfy:

Taryfa 1 w granicach miasta w godz. 5.00 – 22.00 w dni powszednie - 2,00 zł

Taryfa 2 w granicach miasta w godz. 22.00 – 5.00 oraz w niedziele i święta - 3,00 zł

Taryfa 3 poza granicami miasta w godz. 5.00 – 22.00 w dni powszednie - 4,00 zł

Taryfa 4 poza granicami miasta w godz. 22.00-5.00 oraz w niedziele i święta - 6,00 zł


Opłata początkowa za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego kilometra - 8 zł
Opłata za godzinę postoju 25 zł
Nr do zamawiania taksówek w LEGNICY: 726 71 71 71