Strona główna > Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

iTaxi.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS:0000922228,
NIP: 1182053355,
Regon: 142717162,
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 1 152 300,00 złotych.

Obsługa biznesu

biznes@itaxi.pl

Reklamacje

https://itaxi.pl/reklamacja/